פיטורים

משרד עו"ד שמלה עוסק בכל נושאי דיני עבודה ופיטורים.

זכויות עובדים בנוגע לפיטורים והזכויות הנלוות בהתאם לכך מצויות בחקיקה הענפה בנושא, החל מחוק פיצויי פיטורים (1963) וכלה בחוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות (2001).

במהלך השנים האחרונות וכתוצאה מהדינמיות הרבה הקיימת בשוק העבודה, העניקו בתי הדין השונים פסיקות נרחבות אשר מצטרפות לחקיקה הענפה ויחדיו נוצרו דיני עבודה ברורים ובהירים שכוחם להעניק הגנה לעובדים מכל הסוגים ומכלל המגזרים. 

להלן תמצות עיקרי החקיקה והפסיקה בנוגע להילך הפיטורין והזכויות הנלוות אליו:

חובת עריכת שימוע טרם פיטורין

על פי הפסיקה, כיום, הליך של פיטורין מחייב שימוע לעובד לפני הפיטורין. תהליך השימוע הוא תהליך בו העובד מזומן לשיחה ובה מוסברים לו הבעיות והקשיים מהם הוא סובל ושבגינם הוא עשוי להיות מפוטר. העובד זכאי לחוות את דעתו על הטענות. אם העובד לא שיפר את הנדרש, או אם הסיבות הן הוגנות וסבירות והמעסיק לא השתכנע לבטל את הפיטורין, השלב הבא הוא הוצאת מכתב פיטורין ערוך כדין. תהליך השימוע הינו הליך חובה כיום בכל עסק לפני פיטורי עובד. עובד זכאי לדרוש נוכחות של עו"ד בהליך השימוע והמעסיק חייב להסכים לכך.

הודעה מוקדמת

השינויים מרחיקי הלכת בעולם דיני העבודה הביאו את כנסת ישראל לחוקק את חוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות,  התשס"א-2001. חוק זה קובע כי מעביד או עובד המעוניין לסיים עבודתו – חייב בהודעה מוקדמת. הצורך בחוק הנ"ל עומד ברציונאליות המינימאלית של מעסיקים ועובדיהם שכן עליהם להתכונן בהתאם להתפטרות ולמצוא חלופה על מנת להימנע מנזקים.

החוק הנ"ל מפריד בין עובד בשכר (גלובאלי) לעובד במשכורת (שעתי) כך: לעובד במשכרות יום הודעה מוקדמת עבור כל חודש בששת חודשי ההעסקה הראשונים ולאחר מכן יומיים וחצי על כל חודש נוסף עד למתן חודש הודעה מוקדמת בתום שנת עבודה. עובד בשכר לעומת זאת, יהיה זכאי ליום עבור כל חודש עבודה במהלך שנתו הראשונה, בשנתו השנייה 14 יום, בשלישית 21 ימים וברביעית חודש.

מעסיק שלא מעוניין כי עובדו יגיע לעבודתו בתקופת ההודעה מוקדמת – עודנו חייב לשלם לו עבור כך. 

האמור לעיל מתייחס אף לחובתו של עובד להודעה מוקדמת למעסיקו בהתאם לשינויים המחויבים בחוק.

פדיון ימי חופשה 

חוק חופשה שנתית הוא חוק קוגנטי (שלא ניתן לוותר עליו). פדיון ימי חופשה אינו אפשרי במהלך העבודה ומתאפשר אך ורק בעת סיום יחסי עובד מעביד.

יתרת הבראה 

עובד שעבד לפחות שנה אחת זכאי על פי חוק לדמי הבראה לרבות עבור אותה שנה. עובד שפוטר ולא זכה לקבל דמי הבראה יהיה זכאי להם בתנאי שעבד לכל הפחות שנה אחת תחת אותו מעביד או באותו מקום עבודה

פיצויי פיטורים 

חישוב פיצויי פיטורים נעשה כדלקמן: שיעור פיצויי הפיטורים שישולמו לעובד במשכורת שהשלים מינימום שנת עבודה אחת, עומד על חודש אחד לכל שנת עבודה. ולעובד בשכר, שבועיים לכל שנת עבודה.

חלק של שנה לאחר שנת עבודה רציפה יזכה בפיצויים יחסיים.

פיטורים שלא כדין

פיטורים שלא כדין נתפסים על פי הפסיקה כמקרים בהם דרך הליך הפיטורים נעשה שלא כדין ובניגוד לאמות המידה המקובלות.

למעשה, ניתן לומר, כי כל מקרה ייבחן לגופו אך ישנם מקרים מוגדרים על פי חוק, כאשר, מעסיק העובר עליהם

ייחשב כמי שפיטר שלא כדין והם כמפורט להלן:

  • פיטורין בהריון לעובדת אשר מלאו לה 6 חודשי עבודה ומעלה ואשר לא ניתן לגביה אישור פיטורין מהממונה על עבודת נשים במשרד התמ"ת.
  • פיטורין במהלך חופשת לידה וכן במהלך 60 ימים שלאחריה.
  • פיטורין של עובד המצוי במילואים או בתקופה של 21 יום לאחריהם ואשר לא ניתן לגביו אישור.
  • פיטורין מוועדת התעסוקה של משרד הביטחון.
  • פיטורין כתוצאה מאפליה על כל סוגיה.
  • פיטורין ללא קיום זכות השימוע לעובד.
  • פיטורין שנעשו בניגוד לחוק ו/או להסכם קיבוצי וצו הרחבה.


בכל עניין הנוגע לפיטורים - התקשר/י לייעוץ ראשוני (ללא התחייבות) 077-5105530 או מלא/י טופס צור קשר באתר.

 
ברוכים הבאים לאתר של אהרון שמלה משרד עורכי דין
[לידיעה המלאה]
משרדנו מתמחה בייעוץ ובייצוג עובדים ומעסיקים
[לידיעה המלאה]
משרדנו מתמחה בעריכת חוזים, ירושות, צוואות והסכמי ממון
[לידיעה המלאה]
משרדנו עוסק בעסקאות של רכישת/מכירת דירה
[לידיעה המלאה]
מעסיק - דע זכויותיך והגן על עצמך!
[לידיעה המלאה]
התפטרת? פוטרת? משרדנו מטפל בכל בעיה בתחום
[לידיעה המלאה]
בהיריון ורוצה לברר זכויותיך? פני אלינו!
[לידיעה המלאה]
חשוב לדעת - דמי הבראה
נכון לשנת 2016 - שווי יום הבראה במגזר הפרטי עומד על 378 ש"ח ליום, ובמגזר ...
[לידיעה המלאה]
חשוב לדעת - דמי נסיעות
החל מ-1.2.16 החזר הנסיעות המרבי עומד על 22.60 ש"ח ליום עבודה.
[לידיעה המלאה]
חשוב לדעת - שכר מינימום
שכר המינימום עלה החל מ07.16! כעת עומד שכר המינימום שנקבע בחוק על סך: 25.94 ₪ ...
[לידיעה המלאה]
חשוב לדעת - ימי מחלה
עובד במשרה מלאה זכאי ל-18 ימי מחלה בשנה, עם זכות לצבירה עד למקסימום של 90 יום.
[לידיעה המלאה]
עו''ד עבודה, חוזים, צוואות וירושות
[לידיעה המלאה]
 
פיטורים, פיטורין, עורך דין דיני עבודה, עו"ד דיני עבודה, עורך דין עבודה, עו"ד עבודה