זכויות נשים בהיריון ולאחר לידה

משרד עו"ד שמלה מטפל בכל נושאי דיני עבודה וזכויות נשים בהריון ובחופשת לידה.


האם על אישה הרה להודיע על הריונה למעביד? 

חוק עבודת נשים, התשי"ד-1954, המסדיר את מכלול נושאי עבודת הנשים בישראל, קובע כי על העובדת להודיע על דבר הריונה למעביד בחודש החמישי להריון לצורך הגנתה. הודיעה העובדת, או נודע למעביד בדרך אחרת על דבר ההיריון, חל איסור להעסיקה בשעות נוספות, במנוחה השבועית ובעבודה לילית, אלא בהתקיים תנאים מסוימים.

היעדרות לצרכי בדיקות הריוניות ומעקב

החוק מאפשר לאישה ההרה להיעדר מעבודתה ללא ניכוי ההיעדרויות משכרה לצרכי מעקב רפואי, בדיקות וכיו"ב. אישה העובדת שבוע עבודה מלא, ויותר מארבע שעות יומיות, רשאית להיעדר 40 שעות במהלך הריונה. אישה העובדת פחות מארבע שעות יומיות, רשאית להיעדר 20 שעות במהלך ההיריון.

חופשת לידה 
חוק עבודת נשים מחייב כיום נשים עובדות בישראל לצאת לחופשת לידה. חופשה זו הוארכה במרוצת השנים וכיום היא עומדת על 26 שבועות כאשר 14 מהם בתשלום. כמו כן, עובדות בישראל רשאיות להתחיל את חופשת הלידה עוד בטרם הלידה, וזאת עד שישה שבועות לפני המועד המשוער של הלידה. העובדות זכאיות גם להעביר את הזכות לחופשת הלידה לבן זוגן, וזאת לאחר ששת השבועות הראשונים.

חופשת לידה לגבר תעבור בכפוף לחזרתה של האישה לעבודה. ישנם מקרים (כגון תאומים) אשר מאפשרים את הארכת חופשת הלידה. אב רשאי לקבל חופשת לידה גם כאשר האישה נמצאת במצב של נכות או מחלה אשר איננו מאפשר לה לשוב לעבודתה ו/או לטפל ברך הנולד.

עובדות מוגנות במהלך תקופת חופשת הלידה מפיטורים. כמו כן, המעסיק איננו רשאי לפטר את העובדת גם לאחר חזרה מחופשת הלידה, וזאת למשך 60 ימים.

דמי לידה 

נשים זכאיות לדמי לידה אשר מהווים עבורן שכר בזמן חופשת הלידה. המוסד לביטוח לאומי משלם את דמי הלידה וזאת בכפוף לתנאים: ב-14 החודשים אשר קדמו ללידה, העובדת עבדה עשרה חודשים לפחות. ב-22 החודשים אשר קדמו ללידה, העובדת עבדה 15 חודשים לפחות.

כמו כן, נשים זכאיות לקבל מהמוסד לביטוח לאומי מענק לידה חד פעמי, ללא קשר לסוגיית עבודתן לפני הלידה. המעסיק אמנם איננו מחויב לשלם את שכרה של העובדת במהלך חופשת הלידה, אך זכויותיה בעבודה ממשיכות להצטבר (לדוגמה, הזכות לוותק לשם תשלום דמי הבראה, הזכות לפיצויי פיטורים, הפרשות לקופות גמל וכדומה).

גם הורים מיועדים (אשר בוחרים להביא לעולם ילד בהליך של פונדקאות) זכאים לחופשת לידה. כמו כן, גם הורים מאמצים זכאים לחופשת לידה. המוסד לביטוח לאומי שילם בשנת 2009, לראשונה, דמי לידה לאב אשר הביא לעולם ילד עם בן זוגו ההומוסקסואל, באמצעות הליך פונדקאות בהודו. כמו כן, בשנת 2010 הביטוח הלאומי אישר לבני זוג חד מיניים להתחלף בחופשת הלידה ביניהם.

איסור פגיעה בהיקף משרה

כפי שצוין לעיל, החוק (עבודת נשים ושוויון הזדמנויות) קובע שורה של הגנות העומדות לעובדות בהריון, בלידה ולאחר הלידה. לדוגמה, החוק אוסר על המעסיקים לפגוע בתנאי העסקתן של העובדות, הן במהלך ההיריון והן לאחריו. פגיעה כאמור עלולה להתגלגל חזרה לפתחו של המעסיק בכפוף לתשלום פיצויים משמעותיים. קל וחומר הדברים אמורים כאשר עסקינן בפיטורים שלא כדין.

פיטורים
אין לפטר אישה הרה, אשר עובדת אצל המעביד תקופה של חצי שנה ומעלה, במהלך חופשת לידה או במהלך 60 יום לאחריה. סיום חוזה לתקופה קצובה - דינו כפיטורים. הרעת תנאים - דינה כפיטורים.

פיטורי אישה בהריון מוגבלים על ידי החוק בכך שיש לקבל אישור להם מהממונה לחוק עבודת נשים במשרד התמ"ת. הממונה לא תאשר פיטורים כאמור במידה ולא הוכח בפניה שאין קשר בין המהלך לבין ההיריון (או הלידה).

יצוין כי מעביד אשר פיטר עובדת בהריון יאלץ להשיבה לעבודה או לשלם לה פיצויים, בהתאם לנסיבות המקרה, וזאת גם כאשר הוא לא ידע על ההיריון. עם זאת, מוטל על העובדת להודיע למעסיק עם פיטוריה כי היא בהריון ועל כן פיטוריה אסורים לפי חוק.

זכויות בנוגע למנוחה שבועית ושעות נוספות 

חוק עבודת נשים קובע כי נשים בהריון, החל מהחודש החמישי ואילך, חייבות להודיע למעסיק על ההיריון. לאחר הודעה כאמור, או במידה והמעסיק גילה כי העובדת בהריון "בדרך אחרת", עליו להימנע מהעסקת האחרונה בשעות נוספות, החל מהחודש החמישי להריון. איסור זה חל על המעסיק גם אם האחרון היה רשאי להעסיק את העובדת בשעות נוספות במסגרת הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה. דין זהה הוא הדין בנוגע לעבודת לילה ונשים בהריון (וזאת כאשר העובדת מסרבת לעבוד עבודת לילה). יצוין כי העובדת יכולה לאשר עבודה בשעות נוספות בכתב ובכפוף לאישור רפואי.

 

למשרדינו ניסיון רב בייצוג עובדות בהיבטים השונים של עבודת נשים בכלל ובפיטורין בהריון בפרט. 

 


אם הנך בהריון או בחופשת לידה או לאחריה ונפגעו זכויותייך - לייעוץ ראשוני (ללא התחייבות) התקשרי למשרדנו: 077-5105530 או מלאי טופס צור קשר באתר.

 
ברוכים הבאים לאתר של אהרון שמלה משרד עורכי דין
[לידיעה המלאה]
משרדנו מתמחה בייעוץ ובייצוג עובדים ומעסיקים
[לידיעה המלאה]
משרדנו מתמחה בעריכת חוזים, ירושות, צוואות והסכמי ממון
[לידיעה המלאה]
משרדנו עוסק בעסקאות של רכישת/מכירת דירה
[לידיעה המלאה]
מעסיק - דע זכויותיך והגן על עצמך!
[לידיעה המלאה]
התפטרת? פוטרת? משרדנו מטפל בכל בעיה בתחום
[לידיעה המלאה]
בהיריון ורוצה לברר זכויותיך? פני אלינו!
[לידיעה המלאה]
חשוב לדעת - דמי הבראה
נכון לשנת 2016 - שווי יום הבראה במגזר הפרטי עומד על 378 ש"ח ליום, ובמגזר ...
[לידיעה המלאה]
חשוב לדעת - דמי נסיעות
החל מ-1.2.16 החזר הנסיעות המרבי עומד על 22.60 ש"ח ליום עבודה.
[לידיעה המלאה]
חשוב לדעת - שכר מינימום
שכר המינימום עלה החל מ07.16! כעת עומד שכר המינימום שנקבע בחוק על סך: 25.94 ₪ ...
[לידיעה המלאה]
חשוב לדעת - ימי מחלה
עובד במשרה מלאה זכאי ל-18 ימי מחלה בשנה, עם זכות לצבירה עד למקסימום של 90 יום.
[לידיעה המלאה]
עו''ד עבודה, חוזים, צוואות וירושות
[לידיעה המלאה]
 
זכויות נשים בהיריון, זכויות נשים לאחר לידה, עורך דין דיני עבודה, עו"ד דיני עבודה, עורך דין עבודה, עו"ד עבודה