זכויות נשים בהיריון ולאחר לידה

משרדנו עוסק בכל עניין הנוגע לזכויות נשים בהריון ולאחר לידה.

 

לייעוץ ראשוני (ללא התחייבות) התקשר/י 077-5105530 או מלא/י טופס צור קשר באתר.


האם על אישה הרה להודיע על הריונה למעביד? 

חוק עבודת נשים, התשי"ד-1954, המסדיר את מכלול נושאי עבודת הנשים בישראל, קובע כי על העובדת להודיע על דבר הריונה למעביד בחודש החמישי להריון לצורך הגנתה. הודיעה העובדת, או נודע למעביד בדרך אחרת על דבר ההיריון, חל איסור להעסיקה בשעות נוספות, במנוחה השבועית ובעבודה לילית, אלא בהתקיים תנאים מסוימים.

היעדרות לצרכי בדיקות הריוניות ומעקב:

החוק מאפשר לאישה ההרה להיעדר מעבודתה ללא ניכוי ההיעדרויות משכרה לצרכי מעקב רפואי, בדיקות וכיו"ב. אישה העובדת שבוע עבודה מלא, ויותר מארבע שעות יומיות, רשאית להיעדר 40 שעות במהלך הריונה. אישה העובדת פחות מארבע שעות יומיות, רשאית להיעדר 20 שעות במהלך ההיריון.

חופשת לידה:

חוק עבודת נשים מחייב כיום נשים עובדות בישראל לצאת לחופשת לידה. חופשה זו הוארכה במרוצת השנים וכיום היא עומדת על 26 שבועות כאשר 14 מהם בתשלום. כמו כן, עובדות בישראל רשאיות להתחיל את חופשת הלידה עוד בטרם הלידה, וזאת עד שישה שבועות לפני המועד המשוער של הלידה. העובדות זכאיות גם להעביר את הזכות לחופשת הלידה לבן זוגן, וזאת לאחר ששת השבועות הראשונים.

 

חופשת לידה לגבר תעבור בכפוף לחזרתה של האישה לעבודה. ישנם מקרים (כגון תאומים) אשר מאפשרים את הארכת חופשת הלידה. אב רשאי לקבל חופשת לידה גם כאשר האישה נמצאת במצב של נכות או מחלה אשר איננו מאפשר לה לשוב לעבודתה ו/או לטפל ברך הנולד.

עובדות מוגנות במהלך תקופת חופשת הלידה מפיטורים. כמו כן, המעסיק איננו רשאי לפטר את העובדת גם לאחר חזרה מחופשת הלידה, וזאת למשך 60 ימים.

דמי לידה: 

נשים זכאיות לדמי לידה אשר מהווים עבורן שכר בזמן חופשת הלידה. המוסד לביטוח לאומי משלם את דמי הלידה וזאת בכפוף לתנאים: ב-14 החודשים אשר קדמו ללידה, העובדת עבדה עשרה חודשים לפחות. ב-22 החודשים אשר קדמו ללידה, העובדת עבדה 15 חודשים לפחות.

 

כמו כן, נשים זכאיות לקבל מהמוסד לביטוח לאומי מענק לידה חד פעמי, ללא קשר לסוגיית עבודתן לפני הלידה. המעסיק אמנם איננו מחויב לשלם את שכרה של העובדת במהלך חופשת הלידה, אך זכויותיה בעבודה ממשיכות להצטבר (לדוגמה, הזכות לוותק לשם תשלום דמי הבראה, הזכות לפיצויי פיטורים, הפרשות לקופות פנסיה/גמל וכדומה).

 

גם הורים מיועדים (אשר בוחרים להביא לעולם ילד בהליך של פונדקאות) זכאים לחופשת לידה. כמו כן, גם הורים מאמצים זכאים לחופשת לידה. המוסד לביטוח לאומי שילם בשנת 2009, לראשונה, דמי לידה לאב אשר הביא לעולם ילד עם בן זוגו ההומוסקסואל, באמצעות הליך פונדקאות בהודו. כמו כן, בשנת 2010 הביטוח הלאומי אישר לבני זוג חד מיניים להתחלף בחופשת הלידה ביניהם.

איסור פגיעה בהיקף משרה:

כפי שצוין לעיל, החוק (עבודת נשים ושוויון הזדמנויות) קובע שורה של הגנות העומדות לעובדות בהריון, בלידה ולאחר הלידה. לדוגמה, החוק אוסר על המעסיקים לפגוע בתנאי העסקתן של העובדות, הן במהלך ההיריון והן לאחריו. פגיעה כאמור עלולה להתגלגל חזרה לפתחו של המעסיק בכפוף לתשלום פיצויים משמעותיים. קל וחומר הדברים אמורים כאשר עסקינן בפיטורים שלא כדין.


פיטורים:

אין לפטר אישה הרה, אשר עובדת אצל המעביד תקופה של חצי שנה ומעלה, במהלך חופשת לידה או במהלך 60 יום לאחריה. סיום חוזה לתקופה קצובה - דינו כפיטורים. הרעת תנאים - דינה כפיטורים.

פיטורי אישה בהריון מוגבלים על ידי החוק בכך שיש לקבל אישור להם מהממונה לחוק עבודת נשים במשרד התמ"ת. הממונה לא תאשר פיטורים כאמור במידה ולא הוכח בפניה שאין קשר בין המהלך לבין ההיריון (או הלידה).

יצוין כי מעביד אשר פיטר עובדת בהריון יאלץ להשיבה לעבודה או לשלם לה פיצויים, בהתאם לנסיבות המקרה, וזאת גם כאשר הוא לא ידע על ההיריון. עם זאת, מוטל על העובדת להודיע למעסיק עם פיטוריה כי היא בהריון ועל כן פיטוריה אסורים לפי חוק.

זכויות בנוגע למנוחה שבועית ושעות נוספות: 

חוק עבודת נשים קובע כי נשים בהריון, החל מהחודש החמישי ואילך, חייבות להודיע למעסיק על ההיריון. לאחר הודעה כאמור, או במידה והמעסיק גילה כי העובדת בהריון "בדרך אחרת", עליו להימנע מהעסקת האחרונה בשעות נוספות, החל מהחודש החמישי להריון. איסור זה חל על המעסיק גם אם האחרון היה רשאי להעסיק את העובדת בשעות נוספות במסגרת הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה. דין זהה הוא הדין בנוגע לעבודת לילה ונשים בהריון (וזאת כאשר העובדת מסרבת לעבוד עבודת לילה). יצוין כי העובדת יכולה לאשר עבודה בשעות נוספות בכתב ובכפוף לאישור רפואי.

 

למשרדינו ניסיון רב בייצוג עובדות בהיבטים השונים של עבודת נשים בכלל ובפיטורין בהריון בפרט.