זכויות הביטוח הלאומי

עניין הנוגע לזכויות הביטוח הלאומי.

 

לייעוץ ראשוני (ללא התחייבות) התקשר/י 077-5105530 או מלא/י טופס צור קשר באתר.

 

זכויות נפגע עבודה מהמוסד לביטוח לאומי

עובד שנפצע/נפגע תוך כדי עבודה ו/או בעקבותיה, לרבות בדרך לעבודה או ממנה או עובד אשר חלה במחלה אשר הוכרה כמחלת מקצוע והמוסד לביטוח לאומי מכיר בו כמי שנפגע בעבודה, זכאי לקבל מהביטוח לאומי גמלה או פיצוי.

הזכות לדמי פגיעה כתוצאה מאובדן כושר עבודה זמני

דמי פגיעה הם תשלום שהמוסד לביטוח לאומי משלם למבוטח שנפגע בעבודה כפיצוי על אובדן שכר או הכנסה (מתאונת עבודה או ממחלת מקצוע), ובתנאי שאינו מסוגל לעבוד לא בעבודתו ולא בעבודה מתאימה אחרת כתוצאה מהפגיעה (הכול על פי אישור רפואי). 

עובד שנפגע במהלך העבודה והוא איננו כשיר לעבוד, זכאי לקבל דמי פגיעה בשיעור של 75% מן השכר, אולם לא יותר מסכום התקרה הקבוע בחוק, וזאת למשך שלושה עשר שבועות (91 יום). חישוב השכר נעשה על ידי חלוקת הכנסת העובד בשלושת החודשים אשר קדמו לפגיעה ב- 90. 

עובדים עליהם חלים הסכמים קיבוציים ו/או צווי הרחבה ו/או הסכמים אישיים הקובעים תנאים המטיבים מעבר לאמור, יהיו זכאים לקבלם. 

הזכות לדמי נכות

עובד אשר נפגע בעבודה וכתוצאה מכך נגרמה לו נכות, יהא זכאי להגיש תביעה להכרה בנכותו לביטוח הלאומי ויהא זכאי להופיע בפני ועדה רפואית, אשר זו, תקבע בענייננו.

 

שיעורי הנכות מתחלקים לקטגוריות ובהתאם להן נקבע סכום הפיצוי כמפורט כדלקמן:

 

  1. במידה ונפסקה נכות בשיעור של 9-19% - יקבל מענק חד פעמי בגובה 43 קצבאות חודשיות.

  2. שיעור נכות מעל 19% - יקבל הנפגע קצבה חודשית לצמיתות.

  3. במידה ונפסקה דרגת נכות יציבה של 75% ומעלה העובד יהא זכאי לקבל בנוסף לקצבה החודשית, קצבה מיוחדת להחזקה האישית או לשיקום מקצועי וכן למענק בגין סידורים חד פעמיים אשר נובעים מנכותו.

הזכות לשיקום

מעבר כאמור לעיל, המוסד לביטוח לאומי אף מעניק סיוע  בשיקום נפגע העבודה מבחינה רפואית ולעתים אף מבחינה תעסוקתית.