פיצויי פיטורין והתפטרות

משרדנו עוסק בכל עניין הנוגע לפיצויי פיטורין והתפטרות.

 

לייעוץ ראשוני (ללא התחייבות) התקשר/י 077-5105530 או מלא/י טופס צור קשר באתר.

 

זכותו של עובד לפיצויי פיטורים מעוגנת בחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963. אף חוק זה ותנאיו הינם קוגנטיים (אינם ניתנים לוויתור). בסיסו של החוק הנ"ל קובע כי עובד שעבד שנה אחת ברציפות אצל מעביד אחד/מקום עבודה אחד, זכאי לפיצויי פיטורין באם פוטר.

 

כמו כן, ישנם מקרים בהם דינה של התפטרות תהיה כדין פיטורים לעניין פיצויי פיטורים. מקרים אלה כוללים בין היתר (פיצויי פיטורין למתפטר / פיצויי פיטורין לעובד שהתפטר): מקרי מוות עובד או מעסיק, התפטרות עקב מצב בריאותי של המתפטר ו/או של קרובו מדרגה ראשונה, התפטרות הורה לשם טיפול בילד, התפטרות עקב העתקת מקום מגורים, התפטרות מחמת הרעת תנאים מוחשית ועוד.

 

גובה הפיצויים מתחלק לקטגוריות כאשר: פיצויי פיטורין לעובד בשכר (עובד במשכורת גלובלית) יהיו בגובה שכר של חודש אחד עבור כל שנת עבודה ואילו פיצויי פיטורין לעובד שעתי יהיו בגובה שכרו הממוצע משך 12 חודשי עבודתו האחרונים במכפלת שנות עבודתו.

 

פיצויי הפיטורים ישולמו מיד בתום יחסי עובד-מעביד, כאשר איחור מעל ל-15 ימים ייחשב כהלנת פיצויי הפיטורין.

 

פיצויי פיטורין לעצמאי:

לאחרונה, חלה מגמה להכיר בעובד עצמאי כעובד לכל דבר. בעבר הלא רחוק הכריע בית הדין לעבודה בנושא, כאשר פסק הדין שהיווה ומהווה עד היום כפסק דין תקדימי בנושא, הינו פסק דין צדקא.

 

בפסק הדין הנ"ל הוכרע, כי עובד עצמאי ששימש כ"פרילנסר" יהא עובד לכל דבר, כאשר יחסיו עם מי שקיבל ממנו שירותים יהוו יחסי עובד - מעביד ויזכו את העצמאי לתנאים סוציאליים ואף לפיצויי פיטורין.

כנסת ישראל שוקדת בימים אלו על הצעת חוק חדשה, לפיה עצמאיים יהיו זכאים לפיצויי פיטורין על ידי הפקדת כספים בקרן שתהווה חלף פיצויי פיטורין ותחשב כהוצאה מוכרת.

 

כך, עובד עצמאי שעסקו קרס, יוכל ליהנות מכספי הקרן ככל עובד שכיר שפוטר ומקבל פיצויי פיטורין.

 

פיצויי פיטורין לעוזרת בית:

מי שמעסיק עוזרת בית חייב לדווח בגין העסקתה למוסד לביטוח לאומי, כאשר במידה ולא עשה כן, הרי שבקרות מקרה ביטוחי יהא חייב לשלם מכיסו הפרטי.

בכל מקרה, מעסיק שהעסיק עוזרת בית, בין אם דיווח בגין העסקתה למוסד לביטוח לאומי ובין אם לאו, יהא חייב בגין זכויותיה הסוציאליות כגון דמי הבראה, חופשה וכד', וכן יהא חייב בגין זכויותיה לפיצויי פיטורין ודמי הודעה מוקדמת ככל עובד במשק.

 

כיוון שעוזרות בית עובדות לסירוגין אצל מספר מעסיקים רב, נהוג לחשוב שמא אין הן זכאיות לתנאים סוציאליים ופיצויים, אך, כאמור לעיל, אין הדבר כך ויש לחשב את זכויותיה של עוזרת בית באופן יחסי לשעות עבודתה ותקופתה, כאשר באם עבדה מעבר לשנת עבודה אחת אצל אותו מעסיק, הרי שקנתה לעצמה את זכותה לדמי הבראה ופיצויי פיטורין ככל עובד אחר במשק.

 

פיצויי פיטורין לעובד זר:

עובדים זרים הינם ככלל העובדים במשק לרבות זכויותיהם לתנאים סוציאליים וכן לפיצויי פיטורין.

 

ישנם מקרים בהם עובד זר נאלץ בעל כורחו להפסיק את עבודתו כגון פטירת מעסיקו (לרוב מדובר בפיליפינים המועסקים אצל קשישים וכדומה), או כגון אי חידוש אשרת שהייה.

 

אף במקרים המתוארים לעיל, יהא העובד הזר זכאי לפיצויי פיטורין כאשר כל מקרה ייבדק לגופו.